EFFLUX C-Y / Chất chống rỉ cho khuôn không dầu (dạng khí)

Đặc tính:     

Sản phẩm này có thể bám chặt lên bề mặt được xịt tạo thành màng chắc chắn, đồng thời tạo thành tầng thể khí ở xung quanh, bảo vệ khuôn hai lần. Do không có dầu, nên khó nhiễm bẩn lên sản phẩm đã được tạo hình, cũng không ảnh hưởng gì tới toàn bộ sản phẩm tạo hình.
Công dụng:

Dùng để chống rỉ với các loại khuôn không ưa dầu có thể dùng làm sản phẩm thay thế cho dầu. Do có tính bay hơi, nên khi đóng khuôn, hoặc dùng túi Polyethylene để bọc khuôn, cần giữ lại khí chống rỉ ở bên trong để phát huy hiệu quả chống rỉ tốt nhất.

Feature

After forming a solid and seamless film on the target object, this product also creates a layer of vapors around the film to protect the die and mold even more. Since it is not oil-based, it helps the molded product from getting dirty or contaminated and it can be removed by throwing it out after a few shots.

Use

Die and mold rust prevention when oil is not wanted and removing grease is a hassle, this product acts an substitute for oil based rust prevention.

Other

When the die and mold is closed and it is packed tightly with a plastic bag for storing, it encases the target object securely without letting the antirust gases from dispersing, making it more effective.

Efflux F…Vapor / Standard type (Undiluted solution type is also available)

Efflux with color……Vapor / Coloring type (Application can be confirmed because the sprayed area is colored)

Efflux C-Y…Vapor / Chemical attack type (Uses a diluted solvent to minimize the impact on the molded products)

Efflux C-Y with color…Vapor / Chemical attack coloring type (Uses a diluted solvent to minimize the impact on the molded products)

Product list